ÇAREM REHABİLİTASYON

Özel Çarem Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezine Hoş geldiniz .

Öğrenme ve Algılama Güçlüğü

 • Öğrenme ve Algılama Güçlüğü | Özel Çarem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Özel öğrenme güçlüğü, bir çocuğun zekası normal yada normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma- yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir.

Öğrenme ve algılama sorunu çocuğun doğumu ile başlar. Eğitim süreci içinde edinilemez. Yaşam boyu süren bir bozukluktur. Dil gelişimi ve kullanımı,konuşma, okuma-yazma, matematik becerilerini etkileyen bir sorun olduğu için, bireyin eğitimini, mesleğini, sosyal ilişkilerini, günlük aktivitelerini, benlik saygısını etkiler.

Çocuğun zihinsel yeteneği olmasına rağmen, akademik açıdan gerilik göstermesi, öğrenme güçlüğü nün en çarpıcı özelliğidir. Birçok çocuk için öğrenme güçlüğü okula başladıklarında ve akademik beceriler kazanmakta başarısız olduklarında göze çarpar

Özel Öğrenme Bozuklukları ( Öğrenme Güçlüğü ):

 • Beyindeki bazı farklılıklar nedeniyle öğrenme süreçlerinden bir veya bir kaçında aksama olmasıyla ortaya çıkar. 

 • Her çocuğun iyi olduğu yada zorlandığı alanlar vardır. 

 • Her çocuk kendine özgüdür. 

 • Görme işitme sorununa bağlı değildir. 

Öğrenme Güçlüğü Belirtileri: 

Okul öncesi dönem belirtileri : 

 • Dil gelişiminde gecikmeler, konuşma bozukluğu (yanlış telaffuz, kelime dağarcığının yavaş gelişmesi...vb.)

 • Zayıf algısal- bilişsel yetenekler,

 • Zayıf kavram gelişimi,

 • Yetersiz motor gelişim (öz bakım becerilerinde güçlük, sakarlık, çizim becerilerinde sorun,

 • Bellek ve dikkat problemi (sayıları, alfabeyi, haftanın günlerini öğrenmede güçlük) öğrenme bozukluğu olan çocukların en sık görülen özellikleri,

 • Zeka düzeyi,

 • Aktivite düzeyi,

 • Dikkat sorunları,

 • Koordinasyon sorunu,

 • Görsel algı sorunları,

 • Görsel figür-zemin ayırt etmede güçlük çekerler.

 • İşitsel algı sorunları (işitsel figür- zemin ayırt etme zorluğu vardır. TV izlerken kapı zilini duymamak gibi. 

 • İşitsel hafızaları zayıftır. 

 • Dil problemleri,

 • Organizasyon bozukluğu,

 • Oryantasyon sorunları,

 • Zaman sorunu,

 • Sosyal-duygusal davranış sorunları,

 • Akademik beceri bozuklukları,

Öğrenme bozukluğu olan çocuk ve gençler bu özelliklerin tümünü taşımayabilirler. Her biri farklı sayıda, farklı yoğunlukta bu belirtileri gösterirler.