ÇAREM REHABİLİTASYON

Özel Çarem Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezine Hoş geldiniz .

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler hakkında yaptığımız çalışmalar için iletişime geçin.

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı
(eski adıyla: Yaygın Gelişimsel Bozukluk Destek Eğitim Programı)

Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB), sosyalleşme ve iletişim gibi temel işlev ve becerilerin gelişiminin gecikmesini de içeren bir spektrum bozukluğudur.

Bu grupta yer alan en çok bilinen yaygın gelişimsel bozukluk otizmdir.

 
OTİZM NEDİR? OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU NEDİR?

Otizm, yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren, sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapma gibi özellikler gösteren nöropsikiyatrik bir bozukluk olarak kabul edilmektedir. Yaygın gelişimsel bozuklukların en iyi bilineni otizm (İnfantil otizm olarak da bilinir.) olup karşılıklı sosyal etkileşimde, sözel iletişimde bozukluklar ve basmakalıp stereotipik davranış örüntüsü ile karakterizedir. 
Otizm terimi, zaman içinde yerini, otizm spektrum bozuklukları (ASD-Autism Spectrum Disorders) terimine bırakmıştır. Otizm spektrum bozuklukları, yaygın gelişimsel bozukluklarla (Pervasive Developmental Disorders-PDD) eş anlamlı olup ileri düzeyde ve karmaşık bir gelişimsel yetersizlik anlamında kullanılmaktadır. Otizm ise bu sınıflandırma altında yer alan kategorilerden yalnızca biridir.

Otizm spektrum bozukluğunun nörolojik nedenlerden kaynaklandığı sanılmaktadır. Otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin önemli bir bölümünde (yaklaşık %35), beyindeki anormal elektrik hareketlerine bağlı olarak nöbet, istemsiz hareketler, bilinç yitimi vb. nörolojik sorunlar da görülebilir. Otizm spektrum bozukluğu bir ruh hastalığı değildir, ancak belirtileri bazı ruh hastalıklarını çağrıştırabilir. Yapılan bilimsel araştırmalar, otizm spektrum bozukluğunun çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin sosyoekonomik özellikleriyle ilişkisi olmadığını göstermiştir.

Otizm spektrum bozukluğunun kalıtsal olabileceği yönünde bulgular vardır, ancak buna yol açan gen ya da genler henüz bulunmuş değildir. Önceki yıllarda otizm spektrum bozukluğunun görülme oranının 500’de bir olduğu kabul edilirken son verilere göre otizm spektrum bozukluğunun yaklaşık her 150 çocuktan birini etkilediği düşünülmektedir. Ayrıca, erkeklerdeki yaygınlığı kızlardan dört kat fazladır. Sanıldığının aksine, otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin çoğunda, farklı düzeylerde zekâ geriliği görülür. Ayrıca, zekâ testlerinde belli alanlar, diğer alanlara kıyasla çok daha geri çıkabilir. Otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin pek azında (yaklaşık %10), çok güçlü bellek, müzik yeteneği vb. üstün özelliklere rastlanır.
 
ÇOCUĞUM OTİZMLİ Mİ?
Otizm tanısı sadece alanın uzmanı doktorlar tarafından koyulabilir. Ancak çocuğunuzda otizm olduğundan şüphe ediyorsanız merkezimizde uzman eğitimcilerimizin değerlendirmesi sonucu sağlıklı bir fikir edinebilir, tanılama ve eğitim süreci ile ilgili ücretsiz rehberlik hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Otizm Şüphesi ile Başvurduğunuzda Ne Yapıyoruz?

Otizm şüphesi ile merkezimize başvurduğunuzda bir uzman eğitimcimiz çocuğunuzu değerlendirir gerekli testler, kontrol listeleleri yardımıyla öğrencinin durumunu tespit eder. Değerlendirme sonucuna ve velinin tercihine göre doğrudan eğitim veya ilgili kurum ve kuruluşlara raporlama için yönlendirme yapılır.
 
 
DİĞER YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK TÜRLERİ NELERDİR?
Amerikan Psikiyatri Birliği, 1994 yılında yaygın gelişimsel bozuklukları beş bozukluktan oluşan bir grup olarak sınıflandırmıştır.
Bunlar;
1. Otizm
2. Rett Sendromu
3. Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu
4. Asperger Bozukluğu
5. Başka Türlü Adlandırılmayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Atipik Otizm)’ tur.