ÇAREM REHABİLİTASYON

Özel Çarem Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezine Hoş geldiniz .

Okul Başarısızlığı

  • Okul Başarısızlığı | Özel Çarem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon  Merkezi

OKUL BAŞARISI

Öğrencinin bulunmuş olduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerlemedir.

BAŞARISIZLIK KAVRAMI

Çocuğun ya da gencin uzun süreli hemen her dersten, gelişim düzeyinin ve yeteneklerinin altında başarı göstermesi durumudur. Başarısız çocuklar kolaylıkla ilgisiz,isteksiz ya da tembel olarak damgalanmaktadırlar. Oysa akılda tutulması gereken temel kural, ders çalışma isteksizliğinin bir neden değil, sonuç olduğudur. Altta yatan çeşitli biyolojik, ruhsal ve sosyal sorunlar nedeni ile art arda başarısızlıkla karşılaşan çocuklar, derslere ve ev ödevlerine karşı isteksizlik geliştirmektedirler.

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

1 - BİREYSEL NEDENLER
Bilişsel, fiziksel ve duygusal açıdan yetersizlik,
Kaygının düşük ya da çok yüksek olması,
Motivasyon eksikliği,
Öğrenme güçlüğü,
Düşük benlik saygısı,
Gelişim dönemi özellikleri,
Psikolojik düzensizlikler vb.

2 - AİLEVİ NEDENLER
Gerçekçi olmayan beklentiler,
Anne – babanın olumsuz model olması,
Huzursuz ev ortamı,
Ailenin okula karşı olumsuz tutumları,
Çocuğa sınır koyamama,
Uygun çalışma ortamının sağlanamaması,
Anne – babanın baskıcı tutumları vb.

3-OKULDAN KAYNAKLANAN NEDENLER
Öğretimin bireysel yöntemlere dayanılarak yapılmaması,
Öğrencinin bireysel özelliklerinin dikkate alınmaması,
Öğretmenlerin olumlu tutum ve davranışlar sergilememesi.